Net.kunst: de kunst van onze tijd

Tot nu toe heb ik mij nog nooit in net.kunst (digitale kunst via internet) verdiept. Toevallig kom ik in het Stedelijk Museum Bulletin StedelijkMUseumPDF hierover een artikel tegen van Chiara Alinovi. De HTML-programmeertaal lag aan de basis van veel vroege net.kunst, die zich dientengevolge vooral richtte op de mogelijkheden van de hypertekst. Specifiek voor de hypertekst-stroming is het experimenteren met taal. Dit geldt bijvoorbeeld voor veel werken die gecreëerd werden voor de tentoonstelling "Under Capricorn - The World Over (Stedelijk - archief) in het Stedelijk Museum (1996). Zo combineerde en arrangeerde Laurie Anderson Kunstbus) in "Here" de meest voorkomende woorden in het Engels in de vorm van plattegronden. In deze site experimenteert zij met de 250 meest gebruikte Engelstalige woorden. De openingspagina vertoont een wereldkaart die langzaam van links naar rechts voorbijschuift. Op de wereldkaart kunnen oplichtende punten aangeklikt worden met als gevolg dat er woorden te voorschijn komen. De woorden vormen associaties die naar keuze op rijm zijn of acroniemen vormen (Stedelijk.nl).

Een van de mijn favoriete Nederlandse kunstenaars die ook op de tentoonstelling was vertegenwoordigd was Peter Struycken (
Klankschap) in samenwerking met F. van Manen (geluid en internetprogrammering) van Stichting Klankschap (Klankschap). F. van Manen ontwikkelde overigens de "proprietary software" voor de lichtsculptuur "De Vlam" van Peter Struycken voor de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag die onlangs werd geopend op 28 juli 2008. Het werd een vlam, waarbij lichtbronnen individueel aan te sturen zijn door de computer. Geen gemakkelijk opgave want voor de veranderingen en verplaatsingen van de lichtelementen is een speciaal stuurprogramma ontworpen door de gebroeders van manen. De verwachting is dat "De Vlam" tenminste twintig jaar kan branden (Klankschap).

En zo kom je op internet van het Stedelijk Museum Amsterdam uiteindelijk aan de Prinssegracht 4 in Den Haag terecht.