Jonathan Borofsky Counting 3287718-3311003

"As an artist, my goal is to present illustrations of my thoughts regarding the meaning of time". (J.B., 1968)

Mijn eerste kennismaking met de Amerikaanse kunstenaar Jonathan Borofsky (Borofsky.com) was op een zomeropstelling in het Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam en op de tentoonstelling van het Groninger Museum getiteld "Peter Blum Edition" in 1982. En natuurlijk op Doumenta IX in 1992 met zijn indrukwekkende werk "Man walking to the sky". Onlangs een kunstenaarsboek van Borofsky aangeschaft. Een merkwaardig boek getiteld: "Counting 3287718 - 3311003" uit 1991. Hoe is dit boek nu te verklaren?

Zowel hamerende figuren (de Werkers) als de man met gleufhoed en aktetas komen herhaaldelijk voor in Borofsky's tekeningen en schilderijen. De oorsprong van de Werkers ligt in een foto van een schoenmaker, die Borofsky om de één of andere reden getroffen heeft; die van de man met de tas is een persoonlijke belevenis. Een man in overjas en gleufhoed gooide een tijdlang papieren met namen en adressen erop in Borofky's brievenbus. Dat deze zo'n indruk maakte op Borofsky, hangt samen met een "concepteel project" waarmee deze sinds 1969 bezig is. Hij begon toen getallen - 1, 2, 3..., enzovoorts op vellen papier te schrijven, die hij vervolgens opstapelde. Al krabbelend kwam hij tot creatieve invallen, figuurtjes die hij op groot formaat projecteerde en vervolgens uitwerkte tot schilderingen. Borofsky's figuren zijn gebaseerd op observaties in zijn omgeving, beelden uit de massamedia, spirituele, sociale, politieke kwesties of op zijn eigen dromen. Het zijn allemaal notities van een rusteloos werkend brein, beelden van een wereld van gevoelens en gedachten waarin een aantal vaste bewoners rondspookt (zoals een "running man", die in vele tekeningen voortkomt) waarmee het idee van de kunstenaar voor ons herkenbaar wordt. Later werd het zijn gewoonte, telkens wanneer een werk voltooid was (bijvoorbeeld: "I dreamed I climbed a white mountain at 2206311 uit 1973 uit de collectie Boymans), het getal erop te schrijven dat hij op dat moment bereikt had.

Werken van Borofsky zijn opgenomen in collecties van het Museum van Boymans-van Beuningen Rotterdam en het Groninger Museum.