Avonturen met een collectie in Huis Bergh

Jan Polak. Kruisproef van de Heilige Helena, 1486, paneel

De belangrijke verzameling Middeleeuwse kunst die Jan Herman van Heek tussen 1912 en 1957 voor ‘zijn’ Huis Bergh (http://www.huisbergh.nl/) bijeenbracht, is slechts zelden wetenschappelijk onderzocht. Daarin is nu verandering gekomen. Ter gelegenheid van de 70-ste verjaardag van prof. dr. Henk van Os, adviseur van Huis Bergh, heeft een tiental vrienden, studenten en oud-collega’s een artikel geschreven over een object of een groep objecten naar keuze. Die artikelen zijn bijeengebracht in een bundel met de titel Avonturen met een collectie (verscheen in maart 2008). Op basis van deze artikelen maakt Huis Bergh een tentoonstelling waarin elk van de voorwerpen extra aandacht krijgt. De keuze weerspiegelt de breedte van de collectie, hij omvat schilderijen, beeldhouwwerken en ivoren. Duidelijk wordt dat het onderzoek een aantal verrassende uitkomsten heeft opgeleverd: de hereniging van delen van een altaarstuk, de identificatie van een groep valse ivoren, de presentatie van prenten die de kunstenaar tot voorbeeld hebben gediend, het zichtbaar maken van ondertekeningen en iconologische analyses. In Avonturen met een collectie wordt ook aandacht besteed aan de vele publicaties van Henk van Os en de televisie-uitzendingen die hij gedurende ruim vijftien jaren heeft gemaakt; een grote keuze ervan is te bekijken. In het wetenschapskabinet wordt uitgelegd hoe natuurwetenschappelijk onderzoek behulpzaam is geweest bij het dateren van objecten.

Avonturen met een collectie. Ontdekkingen in de verzamelingen van Huis Bergh. Thema van het jaar 2008. 1 mei 2008 t/m 6 januari 2009.