Rembrandt Het loflied van Simeon


Vorige week heb ik een van de mooiste schilderijen ooit gezien in het Mauritshuis. Het is het schilderij "Het loflied van Simeon" uit 1631 van Rembrandt. Een onroerend werk. Heel scherp en super gedetailleerd geschilderd.

De geschiedenis van Simeon wordt verteld in het evangelie van Lucas 2 (lucas: 25-33) (Statenvertaling). De godvrezende Simeon had van de Heilige Geest vernomen dat hij niet zou sterven alvorens de Messias te hebben gezien. Op de dag dat de ouders van Jezus hun kind naar de tempel brachten, werd Simeon door de Geest naar de tempel geleid, alwaar hij in het kindje de Verlosser zag. Rembrandt heeft het ogenblik uit het verhaal uitgebeeld, waarin Simeon zich realiseert dat het langverwachte moment is aangebroken en hij de Heer prijst. Hij heeft zijn hoofd geheven in een lichtbundel die wellicht de goddelijke openbaring symboliseert. Links naast hem knielt Maria, die verrast opkijkt bij Simeons worden, en naast haar zit Jozef met het koppel duiven in zijn handen. Zij vormen samen met de voor hen staande figuur die de armen ten hemel heft een nietig groepje in de enorme en indrukwekkende ruimte van de gotische kerk, die geïnspireerd lijkt te zijn op de Pieterskerk te Leiden. Het sterke contrast tussen lichte en donkere partijen versterkt dit effect. Veel details in de halfduistere delen van de voorstelling ziet men pas na enige tijd, zoals de gelovigen die zich op de trappen rechts bevinden, en de hogepriester die bovenaan de trappen onder een groot baldakijn zetelt (bron: Mauritshuis. Een vorstelijke verzameling). Men zegt wel dat Leonardo da Vinci dat dramatisch effect van licht en schaduw heeft uitgevonden dat in de kunst bekend staat als "clair-obscure", dat Caravaggio er een spectaculair effect van heeft gemaakt, maar dat Rembrandt er de magie aan heeft gegeven. En menselijkheid.
Museum Mauritshuis... meer dan een bezoek waard! Mauritshuis